Microservices after Two Years | George Stocker

georgestocker.com

Sau gần hai năm triển khai microsrvices, George - một lập trình viên có hơn 25 năm kinh nghiệm đã chia sẻ những suy nghĩ rđúc kết được về Microservices của anh:

  • Microsevices đòi hỏi một cách tiếp cận giải quyết vấn đề khác so với Monolith
  • Xác định phạm vi của services là một bài toán rất quan trọng cần giải quyết để xây dựng một hệ thống microservices thành công
  • Thiết kế Microservices cũng hướng đến áp dụng nguyên lý SOLID tương tự như lập trình hướng đối tượng
  • Contract, Code patterns, "best practices" nên được sinh tự động thay vì bám theo convention.
  • ... và một vài suy nghĩ khác

Đọc các bài viết liên quan về chủ đề Microsevices

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?