Tại sao HATEOAS không phải lúc nào cũng là một lựa chọn tốt?

medium.com

Rest API là một thuật ngữ được sử dụng phổ biến. Và rất nhiều developer tự cho là mình đã thiết kế API theo nguyên lý của RESTful. Nhưng liệu bản đã hiểu đúng bản chất của RESTful chưa? Liệu bạn đã biết về HATEOAS? Và nếu hiện thực theo RESTful, phải chăng HATEOAS là điều bắt buộc? Thêm một bài viết chia sẻ vài góc nhìn về điều này.

Tham khảo thêm các bài viết liên quan đến chủ đề API design

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?