React Native at Airbnb: The Technology - Airbnb Engineering & Data Science - Medium

medium.com

Năm 2016, sau nhiều lần thử nghiệm với các công nghệ khác nhau thì Airbnb đã quyết định phát triển ứng dụng mobile của họ bằng React Native (RN) với mục tiêu: nâng cấp nhanh, đảm bảo hiệu năng và code một lần thay vì phải code native nhiều lần. Sau 2 năm phát triển, các kĩ sư ở đây đã nhận ra những lợi ích khi sử dụng RN, đồng thời cũng không ít những hạn chế.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?