Asynchronous State Replication

tech.xing.com

Vấn đề replica data trong hệ thống luôn là một thách thức rất lớn khi thiết kế một kiến trúc phần mềm. Bạn sẽ phải luôn đối mặt với vấn đề như phải re-index lại data khi có bất kỳ thay đổi nào, scale hệ thống cũng sẽ khó khăn hơn vì càng nhiều service cần phải đảm bảo data nhận được là consistent ... . Đội ngũ kỹ thuật tại Xing Enigneering đã lựa chọn cơ chế Asynchronous State Replication để có thể giải quyết những vấn đề này.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?