Toekomstverkenning: Tech questions for 2022.

www.ben-evans.com

Tech-analist Benedict Evans schreef ook over de belangrijkste vragen in de tech industrie voor het komende jaar: Dit is de samenvatting:


  • Crypto / web 3: Crypto is groot, heeft veel potentie en is tegelijkertijd nog vaag en ‘early days’. Wanneer komen de crypto/blockchain toepassingen die ook normale mensen kunnen gebruiken en hoe voorkomen we dat er toch invloedrijke poortwachters de baas worden (centralisatie)? 
  • VR / AR / Metaverse: Een VR bril zou het volgende ‘universal device’ kunnen worden, na de smartphone. Maar zover zijn we nog niet. Het is verleidelijk om te speculeren over een VR / AR toekomst en daar de sticker ‘metaverse’ op te plakken, maar VR/AR zou ook een niche kunnen blijven. 
  • Regulatie: Tech wordt steeds meer gereguleerd. Privacyregels worden steeds meer dominant, maar soms zijn ze in strijd met concurrentieregels (mededinging). Regels zijn goed, maar werpen ook barrières op voor toetreding door nieuwkomers. De vraag is überhaupt in hoeverre regulering van de tech industrie van invloed gaat zijn op het gemiddelde tech-bedrijf. 
  • Ontwrichting duurt soms even: Grote bedrijven en sectoren worden nu ontwricht door dingen waar tech-liefhebbers 10, 15 of 20 jaar geleden enthousiast over waren. Het duurt allemaal vaak langer dan gedacht. Oude verdienmodellen verkruimelen, nieuwe ontstaan. Oude poortwachters verdwijnen en nieuwe duiken op. Wat we zien is dat technologie het speelveld verandert, maar dat het spel van winnaars en verliezers uiteindelijk gespeeld wordt door oude en nieuwe spelers uit de industrie. 

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?