Phân tích thuật toán

www.giaithuatlaptrinh.com

Đối với các bạn mới học về phân tích thuật toán, hẵn sẽ có nhiều băn khoăn về các khái niệm như Big O, cách tính độ phức tạp. Bài viết sau sẽ giải thích những khái niệm cơ bản trong việc phân tích độ phức tạp của một thuật toán. Trong bài viết có sử dụng các thuật toán gần gũi như Merge Sort hay Bubble Sort giúp các ví dụ minh họa trở nên dễ hiểu hơn.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?