CPU ở trạng thái Idle thì sẽ như thế nào ?

manybutfinite.com

OS được thiết kế để thực thi duy nhất một tác vụ trên một CPU tại một thời điểm. Khi không có tác vụ nào để CPU thực thi, nó sẽ rơi vào trạng thái ngưng hoạt động (idle). Khi rơi vào trạng thái này, CPU sẽ tốn nhiều chi phí để trở lại hoạt động. Cho nên luôn có idle task được thực thi trong trường hợp không một tác vụ nào cần phải thực thi.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?