One secret to becoming a great software engineer

hackernoon.com

Nếu bạn muốn trở thành một lập trình viên giỏi, có hai việc bạn cần phải làm: Viết thật nhiều và đọc thật nhiều. Trong ngành phần mềm, rất nhiều người dành thời gian để viết code, tuy nhiên, ít ai dành thời gian để đọc lại hay đọc code của người khác. Đây là một điều sai lầm. Đọc code thường xuyên sẽ giúp bạn trở nên khác biệt với phần còn lại.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?