Building Mobile-First Infrastructure for Messenger

code.fb.com

Năm 2014, cách các kĩ sư Facebook đã xây dựng kiến trúc Mobile-First tối ưu Messenger, giảm lưu lượng data (non-media) trên app lên tới 40%. Những công nghệ giúp đem lại cải tiến đáng kể phải kể đến như Apache Thrift, giao thức MQTT. Mặc dù gọn nhẹ hơn nhưng yêu cầu đảm bảo cho việc sắp xếp thứ tự, trạng thái các tin nhắn là vô cùng quan trọng. Phía backend, họ đã kết hợp Iris queue và MySQL như thế nào xử lý vấn đề này cũng như tăng tính chịu tải cho hệ thống?

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?