Binary Indexed Tree (hay Fenwick Tree) trong Data Analytics (Tiếng Việt)

kipalog.com

Một bài toán về big data aggregation, được tác giả trình bày chi tiết một hướng giải bằng cách dùng cấu trúc dữ liệu binary indexed tree.

Cho một mảng gồm N số nguyên. Làm sao để (trong thời gian/độ phức tạp tốt):

1- Cập nhật bất kì số nguyên nào của mảng

2- Tính tổng các số trong một khoảng bất kì nào đó (từ phần tử mảng ở vị trí A tới vị trí B chẳng hạn)

Mời các bạn đọc bài của tác giả Linh Tran Tuan để tìm hiểu thêm nhé.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?