De hedendaagse categorie van onbeheersbare technologie

freedomlab.org

  • Wanneer we kijken naar de toenemende complexiteit van met name nieuwe technologieën, zien we dat de uitdagingen en angsten daaromtrent vaak te maken hebben met het gevoel de controle te verliezen over onze eigen technologische uitvindingen en de gevolgen daarvan voor de maatschappij.
  • (...) Een hele categorie ‘autonome’ technologieën is in ontwikkeling of al in gebruik, van autonome voertuigen tot autonome wapens. Deze technologieën sturen steeds meer ons gedrag in een tijd waarin menselijke autonomie wordt bedreigd.
  • (...) In het geval van kunstmatige intelligentie gaat een autonoom systeem verder dan het gedrag dat geprogrammeerd is in het oorspronkelijke algoritme, aangezien het zelf kan leren van data en omgeving. 
  • (...) Dit soort technologie is dus moeilijk te voorspellen en beheersen, lastig te onderscheiden van de context en omgeving waarin ze wordt toegepast, en kan gezegd worden een ‘eigen leven’ te leiden. Het feit dat mensen zich omgeven met steeds meer technologieën die minder beheersbaar zijn en autonome kenmerken vertonen, geeft ons onontkoombaar het gevoel dat we met grotere technologische complexiteit te maken hebben, de controle kwijtraken over onze technologie en dat ons idee van autonomie, iets dat we beschouwen als een fundamenteel menselijke eigenschap, in twijfel getrokken wordt. Laatmoderne technologieën zoals kunstmatige intelligentie zouden zelfs onze autonomie kunnen ondermijnen, doordat het alomtegenwoordige gebruik van kunstmatige intelligentie ons gedrag impliciet en expliciet zou kunnen sturen. Zoals vaak het geval is met nieuwe technologische ontwikkelingen, dwingen ze ons ook in dit geval om onze waarden en denkbeelden die ooit impliciet en onbetwist waren, te definiëren en hervormen.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?