Dùng kỹ thuật quy hoạch động để giải bài toán tối ưu cây nhị phân tìm kiếm

engineering.grokking.org

Bạn đã được học về BST ở trường, đây là một cấu trúc dữ liệu khá hữu dụng trong những tình huống cần tìm kiếm, chèn, xóa các node mà vẫn phải duy trì độ phức tạp ở mức thấp (trong trường hợp này là O(logN)). Vậy nhưng liệu có cách nào tối ưu hóa cây tìm kiếm nhị phân thêm không? Một bạn engineer chia sẻ kiến thức về tối ưu hóa cây tìm kiếm BST trong một vài tình huống, các bạn cùng tham khảo thử nhé.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?