Nieuwe inrichting van de Nederlandse samenleving na de coronacrisis? 4 scenario's

economie.rabobank.com

RaboResearch deed onderzoek naar 4 scenario's en bijbehorende keuzes die voor ons liggen bij de inrichting van onze samenleving na de coronacrisis.

Zij schetsen 4 mogelijke scenario's:

1. De zelf­bewuste samenleving gericht op robuuste welvaart waarbij de overheid een kleine rol op zich neemt. Mensen kiezen ervoor om duurzamere pro­ducten te kopen, landelijker te gaan wonen en dichter bij huis op vakantie te gaan.

2. De vastberaden staat. De overheid neemt vastberaden het voortouw om de maatschappij na corona in te richten rond de thema’s gemeenschapszin, minder externe afhankelijk­heid (inclusief klimaatrisico’s), en zorg en gezondheid.

3. De onverzadig­de samenleving. Een samenleving gericht op efficiënte groei met weinig overheidsinmenging. De overheid bouwt de huidige onconventionele maatregelen af, en gaat over tot de orde van de dag. Consumenten houden vast aan het­zelfde consumptiepatroon als voor de crisis.

4. De competitieve staat. De over­heid heeft een groot aandeel in de economische activiteit van Nederland, met als doel de economische groei te vergroten.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?